Undersida6 ny ISO grey

GlucoMen Areo når 10% noggrannhet enligt ISO 15197: 2013

Noggrannhetskriterier för blodsockermätare har publicerats i den nya EN ISO 15197: 2013.
De nya minimi kraven på noggrannhet för resultat som produceras av en glukosövervakningssystem är följande:

Vid glukoskoncentrationer <5,55 mmol/L, ska 95% av glukosresultaten ligga inom ± 0,83 mmol/L av referensresultaten.
Vid glukoskoncentrationer ≥5.56 mmol/L, ska 95% av glukosresultat ska ligga inom ± 15% av referensresultaten.

Noggrannhetsresultat för glukosvärde < 5.5 mmol/L, n=198

Inom ± 0.28 mmol/L Inom ± 0.56 mmol/L Inom ± 0.83 mmol/L
146 (198) 74% 196 (198) 99% 198 (198) 100%

Noggrannhetsresultat för glukosvärde ≥ 5.55 mmol/L, n=402

Inom ± 5%
Inom ± 10%

Inom ± 15%

317 (402) 78.9% 393 (402) 97.8% 401 (402) 99.8%

 

Resultat: 100% av resultaten är inom 0.83 mmol/L och 99.8% är inom ± 15% av respektive glukosnivåer
Slutsats: GlucoMen Areo når ISO 15197:2013 krav på 95%


 

Web Statistics