Vores hjemmeside bruger cookies til at gøre navigationen så funktionel som muligt, og at føre statistik over brugen. Klik på "Læs mere om cookies"  hvis du vil have flere oplysninger eller nægte dit samtykke til alle eller nogle af vores cookies. Når du klikker "Jeg forstår" og fortsætter med at surfe på denne hjemmeside, accepterer du vores cookies.

TIll svenska hemsidan

A. Menarini Diagnostics Srl, Italien Filial (Sverige) ønsker at informere dig om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger, der gennemføres via hjemmesiden ("Hjemmeside") eller indsamles via kontaktformularen ("Formular"), er i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679 - i det følgende benævnt "GDPR").
 
1. Datacontroller og databeskyttelsesansvarlig
Datacontrolleren er A. Menarini Diagnostics Srl, Italy Filial (Sverige, baseret i Medeon Science Park, PA Hansson väg 41, hus D 214 32 Malmö, Sverige ("Datacontrolleren")
Databeskyttelsesansvarlig ("DPO") kan kontaktes på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
2. De oplysninger, vi behandler
Med dit samtykke behandler vi følgende almindelige og følsomme personoplysninger, du afgiver, når du interagerer med hjemmesiden og bruger dens relaterede tjenester og funktioner. Disse oplysninger omfatter især navn og efternavn, kontaktoplysninger, faglige kvalifikationer, interesser og indhold af dine specifikke anmodninger eller rapporter, samt de yderligere oplysninger, som den dataansvarlige kan erhverve, herunder fra tredjeparter, i forbindelse med virksomhedens aktivitet ("Opgaver").
For at vi kan opfylde de anmodninger, du sender via kontaktformularen/administre din registrering inden for det begrænsede adgangsområde/administrere din deltagelse i prishåndteringen/administrerere bivirkningsrapporter, skal du give samtykke til behandlingen af de oplysninger, der er markeret med en stjerne (*). Uden disse obligatoriske oplysninger eller samtykket, kan vi ikke behandle din anmodning yderligere. Omvendt er de oplysninger, der anmodes om i de felter, der ikke er markeret med en stjerne, og dit samtykke til at modtage informationsmateriale valgfrit: manglende udfyldning af disse felter medfører ingen konsekvenser.
Datacontrolleren kan under alle omstændigheder, selv uden forudgående samtykke, behandle dine data, for at overholde de lovmæssige forpligtelser i henhold til love, bestemmelser og EU-lovgivning, mhp. at udøve rettigheder i retssager, at forsvare egne legitime interesser og i alle tilfælde, som omhandlet i artikel 6 og 9 i GDPR, hvor det er relevant.
Behandling vil også ske via computer og på papir og indebærer altid anvendelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i gældende lovgivning.
 
 
3. Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger
Oplysninger behandles til følgende formål:
 
(I) at håndtere dine anmodninger om oplysninger, der gives via hjemmesiden og formularen; retsgrundlaget mht. behandling af personoplysninger til dette formål er dit samtykke (Artiklerne 6.1.a og 9.2.ai GDPR);
 
(II) at håndtere dine anmodninger om information/registrering med begrænsede adgangsområder, der gives via hjemmesiden og formularen. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger til dette formål er dit samtykke (forordningens artikel 6.1, litra a)
 
(III) at administrere sikkerhedsovervågning og bivirkningsrapporter, som indberettes via hjemmesiden eller andre formularer, Retsgrundlaget for behandling til disse formål er dit samtykke (Art. 6.1.a og 9.2.a i GDPR) og for at tilgodese offentlig interesse mht. sundhedsvæsenet (artikel 9.2.i i GDPR)].
 
 
Derudover men kun med dit frivillige samtykke, som udgør retsgrundlaget for behandlingen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i GDPR:
(V) at modtage nyhedsbreve fra virksomheden
(VI) at modtage reklamemateriale (direkte markedsføring) fra virksomheden
 (VII) at modtage kommercielle meddelelser i overensstemmelse med din profil ("profilering") fra virksomheden.
 
Ved at vælge passende felter, accepterer du behandling mht. disse formål.
 
Dine oplysninger kan under alle omstændigheder behandles, selv uden dit samtykke, for at overholde love, forskrifter, EU-lovgivning (artikel 6.1.c) i GDPR, for at føre statistikker over brugen af ​​hjemmesiden og for at sikre, at den fungerer korrekt 6.1.(f) i forordningen), at implementere Menarini-gruppens adfærdskodeks og at etablere eller forsvare juridiske krav i virksomhedens interesse.
 
Personoplysningerne registreres i virksomhedens computersystem i fuld overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, herunder sikkerheds- og fortrolighedsprofiler og baseret på principper for korrekt praksis, lovlighed og gennemsigtighed i behandlingen.
Oplysningerne gemmes, så længe det er absolut nødvendigt for at nå de formål, de blev indsamlet med henblik på. Under alle omstændigheder er kriteriet, der anvendes til at bestemme denne periode, baseret på overholdelse af de lovmæssige frister, samt principperne om dataminimering, lagringsbegrænsninger og rationel håndtering af arkiver.
 
Alle dine oplysninger behandles på papir eller ved hjælp af automatiske instrumenter, som dog sikrer et passende niveau af sikkerhed og privatliv.
 
4. Navigationsoplysninger
Hvis du bare besøger hjemmesiden (dvs. uden at sende beskeder eller bruge en af ​​de tilgængelige tjenester/funktioner), vil behandlingen af ​​dine data blive begrænset til navigationsoplysninger, dvs. oplysninger, hvis overførsel til hjemmesiden er nødvendig mht. korrekt funktion af de computere, der kører siden og netværkets kommunikationsprotokol. Denne kategori omfatter fx IP-adresser eller computerdomæner, der bruges til at besøge hjemmesiden, og andre parametre, som er relateret til operativsystemet, der bruges til at oprette forbindelse til siden med Virksomheden indsamler disse og andre oplysninger (for eksempel antal besøg og tid brugt på hjemmesiden) til statistiske formål og i anonym form, for at overvåge sidens præstationer og forbedre dens ydeevne. Sådanne oplysninger indsamles ikke mhp. at knyttes til andre oplysninger vedrørende eller identifikation af brugere. Det er dog oplysninger, som ifølge deres art tillader virksomheden at identificere brugere gennem behandling og tilknytning til data, som besiddes af tredjemand. Navigationsoplysninger slettes normalt efter behandling i anonym form, men kan gemmes og bruges af virksomheden til at finde og identificere gerningsmænd mht. eventuelle computerrelaterede forbrydelser, der er begået på hjemmesiden eller mht. hjemmesidens brug. Uden at dette berører denne mulighed og bestemmelserne i vores cookiepolitik, gemmes navigationsoplysningerne, som er beskrevet ovenfor kun midlertidigt i overensstemmelse med loven.
 
5. Links til andre hjemmesider
Denne oplysningsbesked gælder kun for hjemmesiden og formularerne, som er angivet ovenfor. Selv om hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider (såkaldte tredjepartshjemmesider), vil vi gerne bemærke, at virksomheden ikke har adgang til eller kontrol over cookies, websignaler eller andre sporingsteknikker som kan være aktive på sådanne tredjepartshjemmesider i det indhold og materiale, der offentliggøres der, eller mht. deres metoder til behandling af dine personoplysninger. Derfor fralægger virksomheden sig udtrykkeligt ethvert ansvar for sådanne forhold. Du bør derfor verificere sådanne tredjepartshjemmesiders fortrolighedspolitikker og indsamle oplysninger om deres vilkår og betingelser samt om hvordan de behandler dine personoplysninger.
 
6. Personer med adgang til oplysningerne
Oplysningerne behandles elektronisk og manuelt i henhold til procedurerne og logikken mht. ovennævnte formål og er tilgængelige for datacontrollerens personale, der er bemyndiget til at behandle personoplysninger, samt deres tilsynsførende leder, og især for personale tilhørende følgende kategorier: teknisk, it- og administrativt personale, befuldmægtigede, produktansvarlige, tilsynsførende med medicinsk udstyr, intern revision og tilsynspersonale samt andre personer, der har brug for at behandle oplysninger for at kunne udføre deres opgaver. Oplysningerne kan formidles, herunder til lande uden for EU ("tredjelande") til: i) institutioner, myndigheder, offentlige organer til deres institutionelle formål (ii) virksomheder, uafhængige konsulentfirmaer - individuelt eller i partnerskab - og andre tredjeparter og leverandører, der gør datacontrolleren ansvarlig for kommercielle, faglige eller tekniske tjenester, der kræves for at drive hjemmesiden (som fx it- og data-cloudtjenester) til de formål, som angives ovenfor, og mhp. at støtte virksomheden med levering af de tjenester, du har anmodet om iii) tredjeparter i tilfælde af fusioner, overtagelser, overførsler af virksomheden eller filialer heraf, revisioner eller andre ekstraordinære aktiviteter iv) Tilsynsorganer for virksomheder, der er baseret på datacontrollerens adresse, ifm. udførelsen af ​​deres aktiviteter (oversigt over overholdelse af lovmæssige forpligtelser, etiske standarder, Menarini-gruppens adfærdskodeks osv.).
De nævnte modtagere må kun modtage de oplysninger, der er nødvendige for deres respektive funktioner, og de må kun behandle dem for ovennævnte formål og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Desuden kan oplysningerne videresendes til de andre legitime modtagere, der identificeres fra tid til anden og i overensstemmelse med gældende love. Med undtagelse af ovenstående, må oplysningerne ikke deles med tredjeparter, uanset om dette gælder juridiske eller fysiske personer, der ikke udfører nogen funktion af kommerciel, faglig eller teknisk funktion for datacontrolleren og de må ikke udbredes. De personer, der modtager oplysningerne, skal i givet fald behandle dem, i deres egenskab af datacontrollere, registeradministratorer eller personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysninger til de ovenfor anførte formål og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
Hvad angår overførsel af oplysninger uden for EU, herunder til lande, hvis love ikke garanterer samme niveau mht. beskyttelse af personoplysninger som EU-lovgivningen, informerer datacontrolleren, om, at overførsel under alle omstændigheder skal ske i overensstemmelse med de metoder, der tillades jfr. GDPR, fx baseret på brugerens samtykke, baseret på standardklausuler, som er godkendt af Europa-Kommissionen, ved at vælge parter, der er optaget i internationale programmer mht. frit dataflow (fx Privacy Shield EU-US) eller som opererer i lande, der anses for sikre af Europa-Kommissionen.
 
5. Dine rettigheder
Ved at kontakte datacontrolleren på de ovennævnte adresser, kan du til enhver tid udnytte rettighederne i henhold til artikel 15-22 i GDPR. Fx for at indhente en opdateret liste over personer, der har adgang til dine oplysninger, at få bekræftet forekomsten af ​​personoplysninger, som er relateret til dig, bekræfte deres indhold, oprindelse, rigtighed, placering (også med henvisning til evt. tredjelande), anmode om kopier og rettelser af dem, og såfremt de leveres via GDPR, anmode om begrænsning af deres behandling, at de slettes, modsætte dig direkte kontakt (herunder begrænset til visse kommunikationsmedier til modtagelse af nyhedsbreve, modtagelse af reklamemateriale (direkte markedsføring) fra virksomheden og modtagelse af kommerciel kommunikation, som er i overensstemmelse med din profil ("profilering") fra virksomheden. Ligeledes kan du altid indberette observationer om særlig brug af oplysninger vedrørende særlige personlige situationer, der anses for at være ukorrekte eller uberettigede ift. det eksisterende forhold til den databeskyttelsesansvarlige eller indgive klager til databeskyttelsesmyndigheden.  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke - dog begrænser dette ikke lovligheden af ​​den behandling, der er udført, før et samtykke tilbagekaldes.

Real Time Web Analytics
Web Analytics